Prop. 93 S (2018–2019)

Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom Efta-statene og Ecuador av 25. juni 2018

Proposisjonen omhandler samtykke til ratifisering av frihandelsavtalen mellom Efta-statene og Ecuador. Avtalen ble undertegnet i Saudárkrókur på Island 25. juni 2018. Frihandelsavtalen omfatter handel med varer, handel med tjenester, investeringer, offentlige anskaffelser, immaterialrettigheter, opprinnelsesregler, konkurranse, handelsfasilitering, tekniske handelshindre, veterinære og plantesanitære bestemmelser, handelstiltak (inkludert antidumping), handel og bærekraftig utvikling, institusjonelle bestemmelser og tvisteløsning. Hovedmålsettingen med avtalen er å stimulere til økt samhandel og økonomisk samarbeid.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget