Prop. 94 L (2016–2017)

Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven)

Proposisjonen inneholder forslag til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven). Loven erstatter lov om statens tjenestemenn m.m. av 4. mars 1983 nr. 3. Loven regulerer ansettelse og oppsigelsesregler for staten ansatte. Loven gjelder også for innleie. Loven viderefører gjeldende rett for embetsmenn. Formålet med loven er å sikre ivaretagelsen av tilliten til statsforvaltningen.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget