Prop. 96 L (2020–2021)

Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19

Proposisjonen inneholder forslag om å forlenge midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 til 10. november 2021. Smitteverntiltak på nasjonalt eller lokalt nivå vil fortsatt kunne hindre ordinær saksavvikling i fylkesnemndene og drift i barnevernet i tiden fremover. Den midlertidige loven tilrettelegge for ivaretakelse av barn på institusjon og i fosterhjem og en forsvarlig og rettssikker virksomhet i fylkesnemndene under utbruddet av covid-19. Stortinget vil kunne oppheve loven på et tidligere tidspunkt hvis det ikke lenger er behov for den.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget