Prop. 97 L (2014-2015)

Endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon)

Proposisjonen innholder forslag til endringer i lov om elsertifikater og inngår i den første kontrollstasjonen under den norsk-svenske elsertifikatordningen. Lovendringsforslaget innholder tre hovedelementer: Det forslås å utvide overgangsordningen. Det forslås en justering av elsertifikatkvotene i tråd med Norges forpliktelse etter avtalen mellom Norge og Sverige om et felles elsertifikatmarked. Og det foreslås en forlengelse av sluttdatoen for når anlegg må være idriftsatt for å kvalifisere for rett til elsertifikater. I tillegg foreslås enkelte andre, mindre endringer i loven.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget