Proposisjoner til Stortinget

Prop. 98 L (2020–2021)

Endringer i Svalbardloven m.m. (endret navn på Sysselmannen)

Den kjønnsspesifikke tittelen «sysselmannen» endres til det kjønnsnøytrale «sysselmesteren» fra 1. juli 2021. Navnet må endres i 11 lover.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget