Prop. 98 S (2014-2015)

Samtykke til inngåelse av avtale av 8. april 2015 mellom Norge og Sverige om endring av avtale om et felles marked for elsertifikater

Proposisjonen inneholder forslag om samtykke fra Stortinget til inngåelse av avtale av 8. april 2015 mellom Norge og Sverige. Avtalen er en endringsavtale til avtale 29. juni 2011 om et felles marked for elsertifikater

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget