Protokoll - anbud: Ruteflyging med helikopter mellom Verøy v.v. og Bodø fra 1. august 2014

Protokoll - anbud: Ruteflyging med helikopter mellom Verøy v.v. og Bodø i perioden 1. august 2014 - 31. juli 2019.

Protokoll - anbud: Ruteflyging med helikopter mellom Verøy v.v. og Bodø i perioden 1. august 2014 - 31. juli 2019 (pdf)

Les anbudsutlysningen (pdf)