Anbud - drift av helikopterruta Verøy - Bodø

Samferdselsdepartementet har i dag lyst ut anbud på ruteflyging med helikopter mellom Værøy og Bodø for perioden 1. august 2014 – 31. juli 2019. Anbudet er lyst ut i EØS-området og helikopterselskap fra alle EØS-land er invitert til å levere anbud.

Anbudsdokument (pdf)

Pressemelding