Rapport frå Difi om direktoratsoppgåver innanfor veg- og jernbanesektoren

På oppdrag frå Samferdselsdepartementet (SD) har Difi utført ei vurdering og gjennomgang av direktoratsoppgver og moglege modellar for sams organisering av veg - og jernbaneforvaltninga

Les rapporten  (pdf)

Sjå óg sak på nettsida til Difi