Rapport fra evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen

Frist: 02.05.2005

Justisdepartementet sender rapporten fra evalueringsutvalget etter flodbølgekatastrofen i Sør-Asia på høring. I tillegg arrangeres et åpent høringsmøte i Oslo 28. april. (21.04)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: