Rapport fra utvalget som har vurdert frivillige organisasjoner som kanal for norsk bistand

Utvalget som skulle følge opp stortingsmeldingen Felles kamp mot fattigdom legger fram sin rapport 15. juni. (13.06.06)

Rapport fra utvalget som har vurdert frivillige organisasjoner som kanal for norsk bistand

Som oppfølging av stortingsmeldingen Felles kamp mot fattigdom nedsatte UD sommeren 2005 et utvalg som har vurdert frivillige organisasjoner som kanal i utviklingssamarbeidet. Utvalget skal levere sin rapport til utviklingsminister Erik Solheim den 15. juni kl.15 i auditoriet i Ruseløkkeveien 26 (Norads lokaler). Presse og organisasjoner vil bli invitert til å delta (NB! Påmelding). Rapporten vil bli lagt ut på nettet på samme tidspunkt.