Vurdering av risiko ved flytting av vikingskipene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Et internasjonalt ekspertutvalg ble nedsatt våren 2011 for å vurdere risiko for vikingskipene og gjenstandene ved en eventuell flytting fra Bygdøy. Denne rapporten er deres vurdering.