Rapport: Undersøkelse av barnehagens organisering og den pedagogiske bemanningen

IRIS har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet rapporten "Undersøkelse av barnehagens organisering og den pedagogiske bemanningen". Dette er noe av det som analyseres i rapporten: • Er det systematiske forskjeller mellom arbeidsoppgaver som de enkelte stillingene utfører og organiseringen av barnehagen? • Hvilke faktorer påvirker barnehagens organiseringsform? • Signifikante forskjeller mellom avdelings- og avdelingsfrie barnehager og mellom private og kommunale barnehager

IRIS gjennomførte høsten 2010 en undersøkelse om barnehagenes organisering (Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet). I den nye rapporten Undersøkelse av barnehagens organisering og den pedagogiske bemanningen presenteres tilleggsanalyser fra denne undersøkelsen. Dette er noe av det som analyseres:

• Er det systematiske forskjeller mellom arbeidsoppgaver som de enkelte stillingene utfører og organiseringen av barnehagen?
• Hvilke faktorer påvirker barnehagens organiseringsform?
• Signifikante forskjeller mellom avdelings- og avdelingsfrie barnehager og mellom private og kommunale barnehager

Les hele rapporten ”Undersøkelse av barnehagens organisering og den pedagogiske bemanningen”