Rapportering for opptrappingsplanen mot vold og overgrep

Opptrappingsplanen mot vold og overgrep ble lagt fram i oktober 2016 og vedtatt av Stortinget i april 2017. Planen inneholder både tiltak for gi bedre hjelp til de berørte og tiltak for å kunne forebygge at vold og overgrep skjer.

Det blir rapportert om oppfølging av planen i de årlige budsjettproposisjonene for Barne- og familiedepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.

Se rapporteringen pr. 1. desember 2019 for opptrappingsplanen mot vold og overgrep.