Prop. 12 S (2016–2017)

Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021)

Proposisjonen omhandler regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep for perioden 2016- 2021. Proposisjon gir en oversikt over tiltak for å bekjempe vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn, og over hovedutfordringene knyttet til temaet. Planen inneholder både kortsiktige og langsiktige tiltak og strategier for å møte disse utfordringene.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget