Historisk arkiv

Rapportering for opptrappingsplanen mot vold og overgrep

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Opptrappingsplanen mot vold og overgrep ble lagt fram i oktober 2016 og vedtatt av Stortinget i april 2017. Planen inneholder både tiltak for gi bedre hjelp til de berørte og tiltak for å kunne forebygge at vold og overgrep skjer.

Samlet sett utgjør planen en tverrdepartemental satsing på om lag 1 mrd. kroner i 2019. En samlet oversikt over status på tiltakene viser at arbeidet er godt i gang.

Av de 88 tiltakene i planen er 31 allerede gjennomførte, 54 er begynt og tre skal startes opp i de kommende månedene.

Det blir rapportert om oppfølging av planen i de årlige budsjettproposisjonene for Barne- og familieministeren, Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.

Se rapporteringen pr. 1. juni for opptrappingsplanen mot vold og overgrep.