Forsiden

Redningsaksjonen og den akutte krisehåndteringen under kvikkleireskredet på Gjerdrum

Redningsaktørenes samarbeid bidro til god ledelse og gjennomføring av redningsaksjonen under kvikkleirekatastrofen på Gjerdrum i romjula, viser evalueringsrapporten bestilt av Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Hovedredningssentralen (HRS) har hatt ansvaret for evalueringsrapporten om redningsaksjonen og den akutte krisehåndteringen av kvikkleirekatastrofen på Gjerdrum.

Evaluering: Redningsaksjonen og den akutte krisehåndteringen under kvikkleireskredet på Gjerdrum