Regionale sentre for likestilling og mangfold

AFI-rapport / 2010

Arbeidsforskningsinstituttet har evaluert pilotprosjektet Regionale sentre for likestilling og mangfold.

På oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har Arbeidsforskningsinstituttet evaluert pilotprosjektet Regionale sentre for likestilling og mangfold.

KRD har vært med på å finansiere to av pilotene i prosjektet, KUN senter for likestilling og mangfold i Steigen og Likestillingssenteret på Hamar.