Registrering av statsansattes verv og økonomiske interesser

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har fastsatt retningslinjer for registrering av statsansattes verv og økonomiske interesser.

Les dokumentet