Regjeringen sier ja til videre planlegging av bidrag til Libanon

Regjeringen har gitt sin tilslutning til at Forsvarsdepartementet fortsetter planleggingen av norsk deltakelse i FN-operasjonen i Libanon.

Regjeringen sier ja til videre planlegging av bidrag til Libanon

(17.08.06) Regjeringen har gitt sin tilslutning til at Forsvarsdepartementet fortsetter planleggingen av norsk deltakelse i FN-operasjonen i Libanon. Norge vil på et møte i FN i ettermiddag amerikansk tid tilby å bidra med et sjømilitært bidrag bestående av fire MTBer med nødvendige støtteelementer, men dette vil forutsette at det er samsvar mellom de oppgavene styrken pålegges å løse og de regler for maktanvendelse som vil gjelde for styrken.

- Det er fremdeles en rekke forbehold som må klargjøres, men vi vil si til FN at Norge har mulighet til å bidra dersom det skulle være behov. FN-resolusjonen er meget positiv, og det er viktig for oss å støtte opp om denne, sier Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Det kan det være snakk om totalt cirka 100 personell, avhengig av hvilke støtteelementer som må følge med fartøyene. Støtteelementene kan komme til å bestå av ledelseselementer, forsyningsstøtte og sikringspersonell.

Før Norge kan gi et endelig svar på om vi kan delta, er det en forutsetning at det må være samsvar mellom oppdraget som skal utføres, styrkenes sammensetning og mandatet oppdraget får. Det er ikke minst viktig at engasjementsreglene er robuste nok.

FN har signalisert at det er behov for en maritim komponent i et utvidet UNIFIL, men det gjenstår å se om FN ønsker fartøyer fra Norge inn i den nye styrken.

- Når vi har fått klargjort forutsetningene for styrken, og hvordan norske fartøyer eventuelt kan innpasses i den nye FN-styrken, vil Stortinget bli konsultert, sier forsvarsministeren.