Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2005-2008)

På bakgrunn av et voksende problem med menneskehandel, lanserte regjeringen den første handlingsplanen mot handel med kvinner og barn i 2003. Innsatsen har gitt resultater. For å sikre kontinuiteten i arbeidet legger regjeringen nå fram Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2005-2008).

På bakgrunn av et voksende problem med menneskehandel, lanserte regjeringen den første handlingsplanen mot handel med kvinner og barn i 2003. Innsatsen har gitt resultater. Arbeidet har også synliggjort at menneskehandel ikke kan bekjempes med enkle virkemidler. For å sikre kontinuiteten i arbeidet legger regjeringen nå fram Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2005-2008).

Last ned handlingsplanen i pdf-format her.