Reisegarantiutvalgets rapport

Den 12. mars 2021 oppnevnte Barne- og familiedepartementet et ekspertutvalg som fikk i oppgave å vurdere alle sider av det norske reisegarantisystemet.

Reisegarantiutvalget overleverte sin rapport til statsråd Kjersti Toppe, den 9. november 2021. 

Les rapporten (PDF)