Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Reisegarantiutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Utvalget, hvis rapport er ventet høsten 2021, skal vurdere alternative modeller for reisegarantisystem og foreslå modellen som best kan håndtere krav fra reisende, og som gir de laveste samfunnsøkonomiske kostnadene.

Om Reisegarantiutvalget

Opprettet: 2021

Opphørt: 2021

Type: Utvalg