Retningslinjer for tilsetting i utdanningsstillinger

Departementet har utarbeidet retningslinjer for tilsettinger i stipendiat og vitenskapelig assistent. (10.06.03)

Retningslinjer for tilsetting i utdanningsstillinger

 


Departementet har utarbeidet retningslinjer for tilsettinger i stillinger som stipendiat og vitenskapelig assistent. (10.06.03) 

Lenke til brev fra Utdannings- og forskningsdepartementet (pdf-fil).


 

For å kunne lese pdf-filer må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html