Historisk arkiv

Retningslinjer om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Politikerne kan bli ilagt inntil seks måneders karantene eller inntil ett års saksforbud, regnet fra fratreden.

Retningslinjer om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere ble fastsatt av Moderniseringsdepartementet i 2005. Retningslinjene ble revidert av Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2. september 2009.

Retningslinjene bygger på tilsvarer reglene som gjelder for embets- og tjenestemenn i staten.

Det er oppnevnt et uavhengig utvalg, Karanteneutvalget, som skal avgjøre saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ved overgang til stillinger og verv utenfor statsforvaltningen, samt oppstart av næringsvirksomhet.

Politikerne kan bli ilagt inntil seks måneders karantene eller inntil ett års saksforbud, regnet fra fratreden.

Meldingsskjema: