Revisjon av rapporteringsordningen etter ligningsloven § 6-10 og merverdiavgiftsloven § 49 a med tilhørende sanksjonsregler

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Revisjon av rapporteringsordningen etter ligningsloven § 6-10 og merverdiavgiftsloven § 49 a med tilhørende sanksjonsregler.