Revisorloven

Lov av 20. november 2020 nr. 128 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Loven gjelder revisjonsplikt, godkjenning av revisorer og revisors oppgaver.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter