Riktige legemidler til rett pris

Områdegjennomgang av legemidler under folketrygden

Vista Analyse, i samarbeid med EY, har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet utarbeidet et kunnskapsgrunnlag og vurdert mulige tiltak som kan bidra til å begrense utgiftsveksten til legemidler under folketrygden fremover (blåreseptordningen).

Last ned rapporten her