Rundskriv F-20-07: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nytt Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer. Det er også utarbeidet en veileder til dette reglementet. Departementet har videre fastsatt reviderte Retningslinjer for Kunnskapsdepartementet og underliggende virksomheters forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper. Reglementet og retningslinjene trer i kraft 1. januar 2008.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nytt Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer. Det er også utarbeidet en veileder til dette reglementet. Departementet har videre fastsatt reviderte Retningslinjer for Kunnskapsdepartementet og underliggende virksomheters forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper. Reglementet og retningslinjene trer i kraft 1. januar 2008.

Reglementet gjelder statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet og aksjer. Reglementet gjelder for alle typer forpliktende samarbeid med selvstendighet virksomheter om faglig aktivitet. Reglementet stiller kriterier for når bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet kan organiseres internt ved institusjonene, eller eksternt ved den samarbeidende virksomheten. Reglementet regulerer også institusjonenes eierskap og forvaltning av aksjer, jf. også departementets reviderte retningslinjer for forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper.

Rundskriv F- 20-07 Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (pdf-fil)


Vedlegg 1: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (pdf-fil)

Vedlegg 2: Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (pdf-fil)

Vedlegg 3: Retningslinjer for Kunnskapsdepartementet og underliggende virksomheters forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper (pdf-fil)

Dette rundskrivet er bare publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html