Rundskriv

Oppgave og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter - herunder om betalingsordninger i barnevernet

Rundskriv Q-08/2007

Rundskrivet er kun utgitt elektronisk. Det kan leses og lastes ned her:

Rundskriv Q-06/2007 - Oppgave og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter - herunder om betalingsordninger i barnevernet