Sakkyndighet i bruk av DNA-bevis i straffesaker

Oppsummering av et forskningsprosjekt initiert av Justis- og politidepartementet, utført ved Det juridiske fakultet i Bergen.

Oppsummering av et forskningsprosjekt initiert av Justis- og politidepartementet, utført ved Det juridiske fakultet i Bergen.