Sakkyndighet i bruk av DNA-bevis i straffesaker

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Oppsummering av et forskningsprosjekt initiert av Justis- og politidepartementet, utført ved Det juridiske fakultet i Bergen.

Oppsummering av et forskningsprosjekt initiert av Justis- og politidepartementet, utført ved Det juridiske fakultet i Bergen.