Samarbeid mellom frivillige og kommuner

Råd og veiledning til kommuner som vil inngå samarbeid med frivillige

Regjeringens frivillighetserklæring slår fast at samarbeidet mellom offentlig sektor og frivilligheten skal styrkes.Dette inspirasjonsheftet følger opp denneambisjonen, ved å inspirere kommunene til å lære av hvordan andre har lykkes med samarbeidet.

Inspirasjonsheftet tar hovedsakelig for seg eksempler på samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner (den ubetalte frivilligheten), men kommer også inn på anskaffelsesregelverket, som i de fleste tilfeller er aktuell for kjøp av tjenester fra ideell sektor. Frivillig sektor omfattes av alt fra
små lag og foreninger til profesjonelle leverandører av helse- og
sosialtjenester til det offentlige.

Samarbeid mellom frivillige og kommuner (pdf)