Rapporter og planer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser

Regjeringen og partene i arbeidslivet har signert en ny samfunnskontrakt. Målet med den nye samfunnskontrakten er å sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass.

Partene i den nye samfunnskontrakten forplikter seg til å møtes årlig for å diskutere status og videre tiltak. I tillegg skal det etableres en nasjonal ressursgruppe. Et annet viktig grep er mer lokal innsats i arbeidet med å skaffe læreplasser.

Det ble inngått en samfunnskontrakt for perioden 2011-2015, med mål om å øke antall læreplasser med 20 prosent. Utviklingen i fylkene ble imidlertid svært forskjellig.

Samfunnskontrakten er undertegnet av Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, NHO, LO, Virke, Spekter, Unio, Maskinentreprenørenes Forbund, Norges Rederiforbund, YS og KS.