Samvirke og samvirkeloven

Faktaark

Stortinget har vedtatt Norges første alminnelige lov om samvirkeforetak. Men hva er et samvirkeforetak? Hvorfor trenger vi en samvirkelov? Og hva går loven ut på?

Stortinget vedtok 31. mai 2007 Norges første alminnelige lov om samvirkeforetak. Men hva er et samvirkeforetak? Hvorfor trenger vi en samvirkelov? Og hva går loven ut på?

En samvirkelov vil innebære et bedre, klarere og mer tilgjengelig regelverk for samvirkeforetakene. Lovregulering kan også bidra til økt kjennskap til samvirkeformen. Samlet kan dette føre til flere nyetableringer. En lov vil bl.a. gjøre det enklere å etablere foreldreeide barnehager på samvirkebasis.

Les faktaark om Samvirkeloven her.