Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene

Helse- og omsorgsdepartementet har mottatt en rådgivende rapport om hvordan AMK-sentralene bør organiseres i fremtiden.

Utredningsgruppens oppgave har vært å gi de regionale helseforetakene et grunnlag for å fatte beslutninger om fremtidig organisering av tjenesten. Utredningen handler om AMK-sentralene, men beskriver også grensesnittet mot legevaktsentralene.  Nå er det opp til de regionale helseforetakene å vurdere hvilke råd som er relevante for organiseringen av AMK-sentralene i sin helseregion. 

Les rapporten "Sentrale elementer vedrørende organisering av AMK-sentralene"

Til rappoerten følger også en utredning fra Deloitte: "Gjennomgang av ROS-analyser av AMK-sentraler. Optimal organisering av nødmeldetjenesten"