Sentraliseringens pris

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra utredningsprosjektet ”Sentraliseringens pris”. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2007-2008.

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra utredningsprosjektet ”Sentraliseringens pris”. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2007-2008 av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) i samarbeid med Sweco Eurofutures, Transportøkonomisk  institutt (TØI), Nordlandsforskning og Norut Alta-Áltá. Oppdragsgiver var
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD).

Prosjektet har bestått av til sammen 14 delprosjekter, som alle har vært forankret i (minst) ett av de deltakende instituttene. Rapportene fra delprosjektene er  tilgjengelige via NIBRs hjemmesider www.nibr.no.