Arbeidstid i barneverninstitusjonene

Rapporten tar for seg praktisering og regulering av arbeidstidsordninger der ansatte bor og lever sammen med barn og ungdom i barneverninstitusjoner.

Dette er sluttrapporten fra prosjektet ”Evaluering av medleverforskriften” (Fafos nettside). 

Rapporten

 

Les rapporten (PDF)

Oppdragstaker

Dag Olberg (Fafo) og Karen-Sofie Pettersen (Arbeidsforskningsinstituttet). Les mer på Fafos nettsider.

Oppdragsgiver

Prosjektet er utført på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet.