v/ advokat Kristin Farstad Pb 1213 Sentrum 5811 Bergen       &nbs..." /> v/ advokat Kristin Farstad Pb 1213 Sentrum 5811 Bergen       &nbs..." />

Sparebanken Sør gis tillatelse til å eie 10 % av aksjene i Frende Holding AS

Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS

v/ advokat Kristin Farstad

Pb 1213 Sentrum

5811 Bergen

 

 

 

        

Deres ref

Vår ref

Dato

08/1015

08/1729 FM GKB

03.07.2008

 

Endring i eierforhold - Finansieringsvirksomhetsloven § 2-2 Frende Holding AS


Det vises til søknad fra Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS 15. januar 2008 til Kredittilsynet
der det på vegne av Frende Holding AS søkes om tillatelse til at Sparebanken Sør kan erverve 10 % av aksjene i Frende Holding AS. Det vises videre til Kredittilsynets brev til Finansdepartementet 11. mars 2008 med tilråding i saken.

 

Sparebanken Sør gis med hjemmel i forsikringsloven § 2-1 første ledd, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-3 tillatelse til å eie 10 prosent av aksjene i Frende Livsforsikring AS og Frende Skadeforsikring AS gjennom det mellomliggende holdingselskapet Frende Holding AS.

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

 

 

Gjenpart:     Kredittilsynet