Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen (2017)

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen om idrettsanlegg og tilskuddsordningen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen (2017) (.pdf)

Samlingen tar for seg tilskuddsordningen til idrettsanlegg
i kommunene, som springer ut av post 1.1 på hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål.

I tillegg framgår noen tall for tilskudd til anleggspolitisk program og nasjonalanlegg.

Denne utgivelsen er en oppdatering og videreføring av fjorårets utgivelse med samme navn. Utgangspunktet for arbeidene er NIFs tidligere serie av utgivelser, titulert Anlegg og Spillemidler.

Kulturdepartementet og NIF valgte å samarbeide om en slik statistikkutgivelse fra og med 2014.