Rapport: Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen (2016)

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen gjeldende idrettsanlegg og tilskuddsordningen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Faksimile av forsiden til rapporten "Spillemidler til idrettsanlegg - en gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen

Spillemidler til idrettsanlegg. En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen (2016) (.pdf)

Samlingen tar for seg tilskuddsordningen for idrettsanlegg i kommunene, som springer ut av post 1.1 på hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål. I tillegg framgår tall for tilskudd til anleggspolitisk program og nasjonalanlegg.

Denne utgivelsen er en oppdatering og videreføring av foregående års utgivelser med samme navn.