Rapport: Spillemidler til idrettsanlegg (2014)

En gjennomgang av spillemiddelsøknadene og anleggssituasjonen (V-0972)

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har i samarbeid utarbeidet denne statistikksamlingen gjeldende idrettsanlegg og tilskuddsordningen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Bilde av forsiden til statistikksamlingen

Rapporten/statistikksamlingen "Spillemidler til idrettsanlegg" (2014) (.pdf)

Denne utgivelsen er en oppdatering og videreføring av NIFs utgivelse Anlegg og Spillemidler 2013 utgitt i september 2013. Statistikk og data gjeldende idrettsanlegg i Norge og tilskuddsordningen til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er ofte etterspurt. Målet for arbeidet har vært å utarbeide en oversiktlig og grundig gjennomgang av tilskuddsordningen og status for idrettsanlegg i Norge, samt å identifisere sentrale utviklingstrekk. Rapporten er utarbeidet av anleggskonsulent Torstein Busland i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og rådgiver Daniel Storholthe Kristiansen i Kulturdepartementet.

Anleggsdata baserer seg på statens idrettsanleggregister (www.anleggsregisteret.no) som oppdateres av kommuner og fylkeskommuner i forbindelse med tilskuddsordningen. Søknadsdata baserer seg på tall fra tildelingsåret 2014.

Vi håper denne utgivelsen kan gi kommuner/fylkeskommuner og idretten en god oversikt over idrettsanlegg og spillemiddelordningen, samt å være et nyttig bidrag til arbeidet med idrett i forskjellige sammenhenger.