St.meld. nr. 40 (1993-94)

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om medlemskap i Den europeiske union

Følg meldingen videre på www.stortinget.no