St.meld. nr. 40 (1993-94)

Om medlemskap i Den europeiske union

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget