St.meld. nr. 40 (1993-94)

Om medlemskap i Den europeiske union

Følg meldingen videre på www.stortinget.no