St.prp. nr. 1 (1995-96)

Statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1996

St prp nr 1
(1995-96)

Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar - 31. desember 1996.

Tilråding fra Finans- og tolldepartementet av 22. september 1995,
godkjent i statsråd samme dag.

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget