St.prp. nr. 1 (1998-99)

For budsjetterminen 1999

St prp nr 1

(1998-99)

For budsjetterminen 1999

Tilrådning fra Forsvarsdepartementet av 18. september 1998,
godkjent i statsråd samme dag.

 

Følg proposisjonen på Stortinget