St.prp. nr. 1 (2000-2001): Folketrygden

For budsjetterminen 2001: Utgifter under programområde 33 Arbeidsliv, Folketrygden

St.prp. nr. 1

(2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001

Utgifter under programområde 33 Arbeidsliv, Folketrygden

Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 15. september 2000, godkjent i statsråd samme dag.


Innhold

Særskilt vedlegg: Kap. 2541 og 2543


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget