St.prp. nr. 1 (2000-2001)

For budsjetterminen 2001

St.prp. nr. 1

(2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001

Utgiftskapitla: 1100-1161 og 2411

Inntektskapitla: 4100-4150, 5311, 5545, 5571, 5614, 5651 og 5652

Tilråding frå Landbruksdepartementet av 15. september 2000, godkjend i statsråd same dagen.

Dokumentet i PDF format (3,3Mb)

Følg proposisjonen på Stortinget