St.prp. nr. 1 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Utenriksdepartementet

For budsjetterminen 2001

St.prp. nr. 1

(2000-2001)

FOR BUDSJETTERMINEN 2001

Utgiftskapitler: 100-197

Inntektskapitler: 3100-3157

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 15. september 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Dokumentet i PDF format (4,3Mb)

Følg proposisjonen på Stortinget