St.prp. nr. 6 (1996-97)

Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1997

linkdoc000005-030001#doc[PRP 1997]0

St prp nr 1 Tillegg nr 6

(1996-97)

FOR BUDSJETTERMINEN 1997

Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1997

Tilråding frå Administrasjonsdepartementet av 29. november 1996, godkjend i statsråd same dagen.


linkintinnholdsfortegnelse001Innhald


Elektronisk utgåve:
HTML-versjon: O. Fredr. Arnesen A/S

linkurlhttp://laks.interpost.no/cgi-bin/esop/esopdok?applikasjon=lesop&spmaal=st.prp.nr.2+1996-1997+i+doktype+samme+saksnr_blank Sakens dokumenter (ESOP-søk)

Lagt inn 30 juni 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen

Følg proposisjonen på Stortinget