St.prp. nr. 6 (1996-97)

Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1997

St prp nr 1 Tillegg nr 6

(1996-97)

FOR BUDSJETTERMINEN 1997

Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1997

Tilråding frå Administrasjonsdepartementet av 29. november 1996, godkjend i statsråd same dagen.


Elektronisk utgåve:
HTML-versjon: O. Fredr. Arnesen A/S

Lagt inn 30 juni 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget