Stadig færre foreninger

"Organisasjonene i Hordaland 1999-2009" Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

I rapporten "Organisasjonene i Hordaland 1999-2009" studeres endringer i det lokale organisasjonslivet i Hordaland de siste 10 årene. Det legges spesiell vekt på hvilke foreninger som har overlevd og hvilke som har falt fra, sosial og demografisk sammensetning, endringer i organisasjonsstrukturer, foreningenes forhold til sine omgivelser og deres økonomiske situasjon.

I rapporten studeres endringer i det lokale organisasjonslivet i Hordaland de siste 10 årene. Det legges spesiell vekt på hvilke foreninger som har overlevd og hvilke som har falt fra, sosial og demografisk sammensetning, endringer i organisasjonsstrukturer, foreningenes forhold til sine omgivelser og deres økonomiske situasjon.

Undersøkelsen viser at organisasjonssamfunnet blir stadig mer sekulært. De religiøse lokallagene taper terreng. Videre står det nasjonalt orienterte, samfunnsrettede engasjementet i form av interesseorganisasjoner og politisk orienterte organisasjoner svakere, mens nærmiljøorganisering er i fremgang. Veksten innen idrett, hobby, kunst og kultur har stanset opp. Dette kan tyde på at det fritidsorienterte organisasjonssamfunnet har nådd et metningspunkt.

Les mer i rapporten (.pdf)