Statens pensjonsfond og Santiago-prinsippene

Norge støtter opp om de internasjonale retningslinjene for statlige investeringsfond, de såkalte Santiago-prinsippene eller ”Generally Accepted Practices and Principles for Sovereign Wealth Funds” (GAPP).

Norge støtter opp om de internasjonale retningslinjene for statlige investeringsfond, de såkalte Santiago-prinsippene eller ”Generally Accepted Practices and Principles for Sovereign Wealth Funds” (GAPP). Prinsippene er å anse som minimumsstandarder som dagens rammeverk for Statens pensjonsfond allerede oppfyller. I henhold til prinsipp 24, skal fondene etablere en prosess for evaluering av implementeringen av GAPP. Finansdepartmentet har nå gjennomført en slik evaluering på vegne av Statens pensjonsfond.

Evaluering av Statens pensjonfond Norge

Evaluering av Statens pensjonfond utland

Evaluering av Statens pensjonfond Norge

Utskriftsvennlig versjon

Evaluering av Statens pensjonfond utland

Utskriftsvennlig versjon